Friday, September 26, 2014

след август рибите отлитат

55/46 акрил на хартия

No comments: