Thursday, March 11, 2010

Новата ми графична стена с графики на Марин...това е втората такава (:
Едни следобедни...с акрил!

Tuesday, March 9, 2010


Пано с име....на китайски...пише "ям ориз" (:

Monday, March 8, 2010

Цъфна ми орхидеята вече за втори път (: