Saturday, May 28, 2016

линоопит

Докато ми се иска да почета книга, един размазан опит за отпечатък.