Sunday, August 26, 2012

Thursday, August 23, 2012

...И една със злато...

Friday, August 17, 2012

закачалка

За сивата стена в къщи, недовършена още, ще е закачалка...

Tuesday, August 14, 2012

И една госпожа Лила'....

Wednesday, August 8, 2012

Tuesday, August 7, 2012

Куклински опити...