Tuesday, March 24, 2009


почти са си на мястото паната...снимки

Wednesday, March 18, 2009
...паното от смола...и автора...доизглажда камъка...сним......още само един елемент и е готово...

Wednesday, March 4, 2009