Tuesday, January 29, 2008

неща




........от коледната колекция

Saturday, January 12, 2008

зимно


намерих ги на една поляна...да чакат слънцето!

...от високо...



Погледнах през терасата.....