Wednesday, February 1, 2012


На север от тук в село Брестница. Продължавам с малкия формат платна ( : 24x30 см.
Село Чурен, 2007 г. Август