Friday, November 30, 2007

Работилницата на ............... дядо ти КоледаНяколко от сто и седемдесетте свещи, които правя сега!


Още само осемнадесет броя остават за оцветяване! Вижда му се края!
Мазето