Tuesday, April 7, 2015

HMD отново

Този път в Капана в Пловдив на  добре познатите улички Магура и Братя Пулиеви (уличката със знаменцата)