Monday, February 11, 2008

Flowers on the boardпоукрасих си дъската.....и стана по "Мацкинска", както каза Дече (:

Wednesday, February 6, 2008

Light on пред web camera...всяка прилика с деиствителни лица е случайна и неволна....те не са от борда на директорите на design studio light on...