Saturday, January 12, 2008

...от високо...Погледнах през терасата.....

No comments: