Friday, August 17, 2012

закачалка

За сивата стена в къщи, недовършена още, ще е закачалка...

No comments: